بازدید رییس ستاد انتخابات استان از کمیته فناوری اطلاعات استان در زمان مانور
بازدید رییس ستاد انتخابات استان از کمیته فناوری اطلاعات استان در زمان مانور
بازدید رییس ستاد انتخابات استان از کمیته فناوری اطلاعات استان در زمان مانور
عکس: حسین باژن
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
منبع اداره کل فناوری اطلاعات استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۶۰

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی