نشست ویدئوکنفرانس وزیر محترم کشور با استاندار خراسان شمالی با موضوع کرونا ویروس
نشست ویدئوکنفرانس وزیر محترم کشور با استاندار خراسان شمالی با موضوع کرونا ویروس
عکس : نوید عسکری
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۴۵

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.