بررسی پوشش رومینگ همراه اول با ایرانسل توسط کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان با همکاری فرمانداری شیروان
کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات
بررسی پوشش رومینگ همراه اول با ایرانسل توسط کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان با همکاری فرمانداری شیروان
در این اقدام روستاهایی که دارای پوشش رومینگ همراه اول با ایرانسل بوده توسط سیستم احراز هوییت شناسایی گردید
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
منبع اداره کل فناوری اطلاعات استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۱۱۲

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی