کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات استان
کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات استان
هماهنگی کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات استان با فرمانداری شهرستان بجنورد در خصوص برگذاری صندوق تمام مکانیزه انتخابات شورای شهر استان
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
منبع اداره کل فناوری اطلاعات استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۱۷۴

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی