کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات استان
کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات استان
حضور کارشناس فناوری اطلاعات استانداری به همراه کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداری بجنورد در جلسه آموزشی انتخابات شعب تمام مکانیزه در وزارت کشور.
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
منبع اداره کل فناوری اطلاعات استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۱۸۰

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی