همایش مدیران فناوری اطلاعات, شبکه دولت و امنیت فضای مجازی استانداریهای سراسر کشور ویژه انتخابات - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
همایش مدیران فناوری اطلاعات, شبکه دولت و امنیت فضای مجازی استانداریهای سراسر کشور ویژه انتخابات - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
منبع اداره کل فناوری اطلاعات استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۷۵

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی